*ขั้นต่ำในการส่งและค่าบริการ/Terms of Service/服務條款

* กรุงเทพฯ ปริมณฑล ส่งทุกวัน หยุดส่งสินค้าทุกอาทิตย์ ขั้นต่ำ500บ. ค่าส่ง 100บ. สั่งสินค้า1500บ. ขึ้นไปส่งฟรี

* ต่างจังหวัด ค่าบริการจ่ายตามจริง ตามอัตราค่าบริการบริษัทขนส่ง เวลาในการจัดส่ง 3-5 วัน


*Order 1500 baht or more. Free shipping/ 訂購 1500 泰銖或以上。 免運費

*Delivery area / 送貨範圍

*Bangkok and surrounding areas deliver every day, closed every Sunday. Minimum 500 baht Shipping fee 100 baht, order 1500   baht. Free shipping and above

*In other provinces, service fees are paid according to actual costs. According to the shipping company service.

*Rates Delivery time 3-5 days

*曼谷及周邊地區每天送貨,每週日休息。 最低 500 泰銖 運費99泰銖,訂單1500泰銖。 及以上免運費

*其他省份則按實際費用繳納服務費。 根據船公司服務費率 交貨時間3-5天

Visitors: 701,453