สำหรับลูกค้า โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรม หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์ ที่ใช้วัตถุดิบทุกวันและในปริมาณมาก สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาพิเศษและสมัครขอรับบริการระบบเครดิต  ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิ๊กปุ่มด้านล่างขาวมือของท่าน สอบถามได้ทันที หรือส่งรายการสินค้าที่ต้องการให้ทำใบเสนอราคาเฉพาะสินค้าที่ท่านใช้ประจำได้ทางอีเมล์ sodsod365@gmail.com

บริษัทฯ มีสัญญาธรรมภิบาลและรักษามาตรฐานในการทำธุรกิจ เพื่อได้รับการต่อสัญญาธุรกิจกับลูกค้าโรงแรม ร้านอาหารและลูกค้ากลุ่มธนาคาร  ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านอาหารและธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ sodsod365@gmail.com Tel.097-9329009

Visitors: 507,710