• ขายดี
  ขาไก่ยำ(เล็บมือนาง) 5 กก/Chicken leg salad (lady's fingernail) 5 kg/雞腿沙拉(女士指甲)5斤
  482.00 ฿
  500.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 144
 • มันไก่สด 5กก ราคาส่ง/Minced chicken thighs 1000 grams/雞腿肉 1000克
  175.00 ฿
  200.00 ฿  (-13%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  ข้อไก่เต็ม 10 กก/10 kg of chicken joints/10公斤雞塊
  370.00 ฿
  400.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 115
 • ใหม่ล่าสุด
  ข้อไก่สั้น 5 กก/5 kilograms of short chicken joints/5公斤雞短節
  185.00 ฿
  200.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 105
 • เศษอกไก่ ติดหนัง 10กก /Chicken breast scraps, skin on, 10 kg. /雞胸肉碎塊,帶皮,10 公斤。
  555.00 ฿
  600.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 136
 • ขายดี
  ขาไก่ยำ(เล็บมือนาง) 5กก ราคาส่ง /Chicken leg salad (lady's finger nails) 5 kg. Wholesale price /雞腿沙拉(女士指甲)5斤.批發價
  350.00 ฿
  500.00 ฿  (-30%)
  ขายแล้ว 105
 • ขายดี
  ขาไก่ 5 กก /Chicken legs 5 kg /雞腿5斤
  530.00 ฿
  550.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 113
 • ขายดี
  สะโพกไก่ 10กก ราคาส่ง /Chicken thighs 10 kg /雞大腿10公斤
  1,030.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 244
 • ขายดี
  เลือดไก่ก้อน 10กก /Chicken blood clots 10kg /雞血塊10kg
  500.00 ฿
  520.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 141
 • ขายดี
  เอ็นข้อไก่10กก /Chicken tendon 10 kg /雞筋10斤
  1,230.00 ฿
  1,300.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 129
 • หัวใจไก่10กก /Chicken hearts 10 kg /雞心10公斤
  450.00 ฿
  500.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 106
 • ไก่NY5,6,7ตัว 10กก /NY5,6,7 chickens 10 kg. /NY5、6、7雞10公斤。
  790.00 ฿
  800.00 ฿  (-1%)
  ขายแล้ว 108
 • ขายดี
  มันไก่สด10กก /Fresh chicken fat 10 kg /鮮雞油10公斤
  480.00 ฿
  500.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 146
 • ขายดี
  บั้นท้ายไก่10กก /Chicken butt 10 kg /Chicken butt 10 kg
  1,000.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-9%)
  ขายแล้ว 114
 • ขายดี
  เนื้อไก่รวม10กก (สำหรับทำอาหารสัตว์เลี้ยง) Total chicken meat 10 kg (for making pet food)
  300.00 ฿
  350.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 187
 • ขายดี
  ไก่บดA 5กก /Ground chicken A 5kg /雞肉碎A 5kg
  370.00 ฿
  400.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 113
 • หนังคอไก่10กก Chicken neck skin 10 kg /雞頸皮10斤
  380.00 ฿
  400.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 124
 • คอไก่ติดหนัง10กก
  380.00 ฿
  400.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 122
 • ขายดี
  โครงไก่10กก /Chicken frame 10 kg /雞排骨10斤
  200.00 ฿
  300.00 ฿  (-33%)
  ขายแล้ว 116
 • หนังไก่แผ่น10กก /Chicken skin sheets 10 kg /雞皮片10kg
  600.00 ฿
  700.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 126
 • ขายดี
  อกไก่ลอกหนัง 10 กก Chicken breast, skin removed, 10 kg /重量 10 公斤
  1,100.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 104
 • เศษ BLK 10กก /Chicken scraps BLK 10kg /雞下腳料 BLK 10kg
  750.00 ฿
  800.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 116
 • ขายดี
  ไก่สับแกง 10กก /Minced chicken curry 10 kg /咖哩雞碎10公斤
  900.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-18%)
  ขายแล้ว 109
 • ขายดี
  ไก่เหนียวสับ 5 กก /5 kg minced sticky chicken /5公斤粘雞肉末
  900.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 106

Visitors: 652,576