• มันไก่สด 10กก ราคาส่ง
  300.00 ฿
  350.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  กึ๋นไก่ผ่าปนมัน 5 กก
  260.00 ฿
  300.00 ฿  (-13%)
  ขายแล้ว 101
 • ใหม่ล่าสุด
  ขาหมู 5000กรัม
  900.00 ฿
  950.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 1,000
 • ใหม่ล่าสุด
  สันในหมู 5000กรัม
  900.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-25%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  สันนอกหมู 5000กรัม
  1,150.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  ตับหมูหั่นชิ้น 5000กรัม
  850.00 ฿
  900.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  มันสันหมูหั่น 5000กรัม
  650.00 ฿
  700.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  กระดูกเล้ง(เนื้อเยอะ) 5000กรัม
  400.00 ฿
  600.00 ฿  (-33%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  เนื้อหมูสะโพก ก้อน 5000กรัม
  1,150.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  สะโพกหมูบด 1000กรัม
  180.00 ฿
  200.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  สันคอแร่ 5000กรัม
  1,200.00 ฿
  1,250.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100
 • ใหม่ล่าสุด
  ข้อไก่เต็ม 10 กก
  390.00 ฿
  500.00 ฿  (-22%)
  ขายแล้ว 103
 • ใหม่ล่าสุด
  ข้อไก่สั้น 10 กก
  290.00 ฿
  400.00 ฿  (-28%)
  ขายแล้ว 105
 • เศษอกไก่ ติดหนัง 10กก
  555.00 ฿
  600.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 121
 • ขายดี
  ขายำ(เล็บมือนาง) 5กก ราคาส่ง
  350.00 ฿
  500.00 ฿  (-30%)
  ขายแล้ว 102
 • ขายดี
  ขาไก่ 5 กก
  462.00 ฿
  500.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 113
 • ขายดี
  สะโพกไก่ 10กก ราคาส่ง
  690.00 ฿
  700.00 ฿  (-1%)
  ขายแล้ว 244
 • เศษเนื้อหมู 5กก ต่อถุง
  800.00 ฿
  850.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 113
 • ขายดี
  เลือดหมู4ก้อนต่อถุง
  25.00 ฿
  40.00 ฿  (-38%)
  ขายแล้ว 141
 • ขายดี
  คอหมูย่างแท้ มันน้อย 1000กรัม
  240.00 ฿
  260.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 349
 • ขายดี
  ซี่โครงแก้วหมู 1000กรัม
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 111
 • ขายดี
  ซี่โครงอ่อนหมู1000กรัม
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 166
 • ขายดี
  กระดูกซุปเล้ง(เนื้อเยอะ) 1000กรัม
  80.00 ฿
  100.00 ฿  (-20%)
  ขายแล้ว 112
 • ขายดี
  ขั้วตับหมูราคาส่ง 1000กรัม
  195.00 ฿
  200.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 131

Visitors: 638,415