• ขายดี
  ขาไก่ยำ(เล็บมือนาง) 5 กก/Chicken leg salad (lady's fingernail) 5 kg/雞腿沙拉(女士指甲)5斤
  482.00 ฿
  500.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 144

   

 • มันไก่สด 5กก ราคาส่ง/Minced chicken thighs 1000 grams/雞腿肉 1000克
  175.00 ฿
  200.00 ฿  (-13%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  ขาหมู 5000กรัม/Pork leg 5000 grams/豬腿肉5000克
  900.00 ฿
  950.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 1,000

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สันในหมู 5000กรัม/Pork tenderloin 5000 grams/豬里脊肉5000克
  900.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-25%)
  ขายแล้ว 101

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สันนอกหมู 5000กรัม/Pork loin 5000 grams/豬腰肉5000克
  1,150.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  ตับหมูหั่นชิ้น 5000กรัม/Pork liver, cut into pieces 5000 grams/豬肝,切塊5000克
  850.00 ฿
  900.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  มันสันนอกหมูหั่น 5000กรัม/Hard pork fat, sliced pork, 5000 grams/硬質豬油,豬肉片,5000克
  650.00 ฿
  700.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  กระดูกเล้ง(เนื้อเยอะ) 5000กรัม/Long bones (lots of meat) 5000 grams/長骨(大量肉)5000克
  425.00 ฿
  600.00 ฿  (-29%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  เนื้อหมูสะโพก ก้อน 5000กรัม/Pork thigh, 5000 grams/豬大腿肉,5000克
  1,150.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สะโพกหมูบด 1000กรัม/Ground pork hip 1000g./豬臀肉碎 1000 克
  180.00 ฿
  200.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 103

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สันคอแร่ 5000กรัม/Sliced pork neck 5000 grams/豬頸肉片5000克
  1,200.00 ฿
  1,250.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  ข้อไก่เต็ม 10 กก/10 kg of chicken joints/10公斤雞塊
  370.00 ฿
  400.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 115

   

 • ใหม่ล่าสุด
  ข้อไก่สั้น 5 กก/5 kilograms of short chicken joints/5公斤雞短節
  185.00 ฿
  200.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 105

   

 • เศษอกไก่ ติดหนัง 10กก /Chicken breast scraps, skin on, 10 kg. /雞胸肉碎塊,帶皮,10 公斤。
  555.00 ฿
  600.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 136

   

 • ขายดี
  ขาไก่ยำ(เล็บมือนาง) 5กก ราคาส่ง /Chicken leg salad (lady's finger nails) 5 kg. Wholesale price /雞腿沙拉(女士指甲)5斤.批發價
  350.00 ฿
  500.00 ฿  (-30%)
  ขายแล้ว 105

   

 • ขายดี
  ขาไก่ 5 กก /Chicken legs 5 kg /雞腿5斤
  530.00 ฿
  550.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 113

   

 • ขายดี
  สะโพกไก่ 10กก ราคาส่ง /Chicken thighs 10 kg /雞大腿10公斤
  1,030.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 244

   

 • ขายดี
  เลือดหมู4ก้อนต่อถุง/4 pieces of pig blood per bag/每袋4塊豬血
  25.00 ฿
  40.00 ฿  (-38%)
  ขายแล้ว 141

   

 • ขายดี
  คอหมูย่างแท้ มันน้อย 1000กรัม/Real grilled pork neck, low fat, 1000 grams/真正的烤豬頸肉,低脂,1000克
  280.00 ฿
  300.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 367

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  ซี่โครงแก้วหมู 1000กรัม/Pork ribs 1000 grams/排骨1000克
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 111

   

 • ขายดี
  ซี่โครงอ่อน 1000กรัม/Baby ribs 1000 grams/嬰兒排骨1000克
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 172

   

 • ขายดี
  กระดูกซุปเล้ง(เนื้อเยอะ) 1000กรัม/Bone soup (lots of meat) 1000 grams/骨頭湯(大量肉)1000克
  85.00 ฿
  100.00 ฿  (-15%)
  ขายแล้ว 115

   

 • ขายดี
  ขั้วตับหมูราคาส่ง 1000กรัม/Pork liver stems wholesale price 1000 grams/豬肝莖批發價1000克
  195.00 ฿
  200.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 131

   

 • ใหม่ล่าสุด
  หัวใจหมู1000กรัม/Pork heart 1000 grams/豬心1000克
  160.00 ฿
  170.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 100

   


Visitors: 652,585