เลือดหมู4ก้อนต่อถุง/4 pieces of pig blood per bag/每袋4塊豬血

รหัสสินค้า : CC017

ราคา

25.00 ฿


40.00 ฿

 (-38%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 25.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Wholesale price products, order 2-3 days in advance, quality guaranteed products.

批發價產品,提前2-3天訂購,產品質量有保證。

Visitors: 652,620