• ใหม่ล่าสุด
  ขาหมู 5000กรัม/Pork leg 5000 grams/豬腿肉5000克
  900.00 ฿
  950.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 1,000

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สันในหมู 5000กรัม/Pork tenderloin 5000 grams/豬里脊肉5000克
  900.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-25%)
  ขายแล้ว 101

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สันนอกหมู 5000กรัม/Pork loin 5000 grams/豬腰肉5000克
  1,150.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  ตับหมูหั่นชิ้น 5000กรัม/Pork liver, cut into pieces 5000 grams/豬肝,切塊5000克
  850.00 ฿
  900.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  มันสันนอกหมูหั่น 5000กรัม/Hard pork fat, sliced pork, 5000 grams/硬質豬油,豬肉片,5000克
  650.00 ฿
  700.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  กระดูกเล้ง(เนื้อเยอะ) 5000กรัม/Long bones (lots of meat) 5000 grams/長骨(大量肉)5000克
  425.00 ฿
  600.00 ฿  (-29%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  เนื้อหมูสะโพก ก้อน 5000กรัม/Pork thigh, 5000 grams/豬大腿肉,5000克
  1,150.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สะโพกหมูบด 1000กรัม/Ground pork hip 1000g./豬臀肉碎 1000 克
  180.00 ฿
  200.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 103

   

 • ใหม่ล่าสุด
  สันคอแร่ 5000กรัม/Sliced pork neck 5000 grams/豬頸肉片5000克
  1,200.00 ฿
  1,250.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ขายดี
  เลือดหมู4ก้อนต่อถุง/4 pieces of pig blood per bag/每袋4塊豬血
  25.00 ฿
  40.00 ฿  (-38%)
  ขายแล้ว 141

   

 • ขายดี
  คอหมูย่างแท้ มันน้อย 1000กรัม/Real grilled pork neck, low fat, 1000 grams/真正的烤豬頸肉,低脂,1000克
  280.00 ฿
  300.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 370

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  ซี่โครงแก้วหมู 1000กรัม/Pork ribs 1000 grams/排骨1000克
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 111

   

 • ขายดี
  ซี่โครงอ่อน 1000กรัม/Baby ribs 1000 grams/嬰兒排骨1000克
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 172

   

 • ขายดี
  กระดูกซุปเล้ง(เนื้อเยอะ) 1000กรัม/Bone soup (lots of meat) 1000 grams/骨頭湯(大量肉)1000克
  85.00 ฿
  100.00 ฿  (-15%)
  ขายแล้ว 115

   

 • ขายดี
  ขั้วตับหมูราคาส่ง 1000กรัม/Pork liver stems wholesale price 1000 grams/豬肝莖批發價1000克
  195.00 ฿
  200.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 131

   

 • ใหม่ล่าสุด
  หัวใจหมู1000กรัม/Pork heart 1000 grams/豬心1000克
  160.00 ฿
  170.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 100

   

 • ขายดี
  ขาหมูราคาส่ง3กก/ขา/Wholesale price pork leg, 3 kg/leg/批發價豬腿,3公斤/腿
  390.00 ฿
  400.00 ฿  (-3%)

   

 • ตับหมูสดหั่น 1000กรัม/Fresh pork liver, sliced 1000 grams/新鮮豬肝,切片1000克
  170.00 ฿
  200.00 ฿  (-15%)
  ขายแล้ว 110

   

 • ขายดี
  สันคอหมู 1000กรัม/Pork neck 1000 grams/豬頸肉1000克
  180.00 ฿
  200.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 161

   

 • ไส้อ่อนหมู 1000กรัม/Pork intestines 1000 grams/豬大腸1000克
  240.00 ฿
  260.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 105

   

 • สันในหมู1000กรัม/Pork tenderloin 1000 grams/豬里脊肉1000克
  180.00 ฿
  260.00 ฿  (-31%)
  ขายแล้ว 131

   

Visitors: 698,491