หอมใหญ่/onion/洋蔥

รหัสสินค้า : ๋J010

ไม่พบสินค้า

ราคา

35.00 ฿

40.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สินค้าผ่านการตรวจสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สดใหม่ทุกวัน คัดสรรคุณภาพอย่างดี เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า

Products have been tested for toxic residues that are harmful to health. Fresh every day, carefully selected for quality. For the good health of customers

產品均經過有害健康有毒殘留檢測,每日新鮮,嚴選品質。 為了顧客的身體健康

Visitors: 698,479