คะน้ายอด400กรัม ผักปลอดสารโครงการหลวง

รหัสสินค้า : V03206

ราคา

50.00 ฿


60.00 ฿

 (-17%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 50.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เนื่องจากเป็นผักอินทรีย์ จึงมีจำนวนจำกัด สินค้าอาจจะไม่เพียงพอต่อการส่งและเกิดการขาดตลาดได้ จึงจัดส่งภายใน2-3วัน เพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าครบตามที่ลูกค้าสั่ง

ทางร้านขอสงวนสิทธิไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าจะทราบสถานการณ์ที่แน่นอน และจะจัดส่งในปริมาณที่มากที่สุด ให้สินค้าขาดน้อยที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ

Visitors: 702,344