ต้นกระเทียมนอก 500g/ chives/

รหัสสินค้า : A014

ราคา

95.00 ฿


100.00 ฿

 (-5%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 95.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สินค้าผ่านการตรวจสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

該產品已經過對健康有害的有毒殘留物測試。

The product has been tested for toxic residues that are harmful to health.

Visitors: 652,637