คะน้าต้นใหญ่/ big kale tree/ 大羽衣甘藍樹

รหัสสินค้า : A008

ไม่พบสินค้า

ราคา

40.00 ฿

45.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สินค้าผ่านการตรวจสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

該產品已經過對健康有害的有毒殘留物測試。

The product has been tested for toxic residues that are harmful to health.

Visitors: 696,037