สดสด ให้บริการค้าส่ง ค้าปลีก ผักสด เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร จากประสบการณ์อันยาวนานด้านธุรกิจอาหารกว่า 40 ปีทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอย่างดีว่าต้องการวัตถุดิบที่ดี ราคาเหมาะสม สะดวก ส่งตรงเวลา ที่สำคัญต้องซื้อสัตย์ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เราขอให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่า ท่านจะได้รับสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

Visitors: 696,039