อกไก่ลอกหนัง 10 กก Chicken breast, skin removed, 10 kg /重量 10 公斤

รหัสสินค้า : WHB024

ราคา

1,100.00 ฿


1,200.00 ฿

 (-8%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สินค้ารับประกันคุณภาพ

Product quality guaranteed

產品質量有保證

Visitors: 659,524