แตงร้าน/ big cucumber/ 大黃瓜

รหัสสินค้า : A023

ไม่พบสินค้า

ราคา

35.00 ฿

40.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สินค้าผ่านการตรวจสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

The product has been tested for toxic residues that are harmful to health.

該產品已經過對健康有害的有毒殘留物測試。

Visitors: 652,582